great

Miljö & hållbarhet

Orio Logistics egna återvinningsexperter bidrar gärna med rådgivning och analys av hur era produkter kan omhändertas effektivt när de kasseras, hur de kan omhändertas och hur mycket som kan återvinnas.

För oss som tredjepartslogistiker är ett intensivt och genomtänkt arbete med miljö & hållbarhet en självklarhet. Alla kunder och konsumenter ställer idag höga krav och förväntar sig ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Dessutom går ökad hållbarhet och minskade kostnader nästan alltid hand i hand. Orio Logistics miljö- och hållbarhetsarbete sker systematiskt och omfattar: internlogistik (lager och hanteringsutrustning), avfallshantering och minimering, återvinning, material och förpackningsanvändning samt transport.

Samarbete för en hållbar miljö

Alla Orio Logistics kunder kan få tillgång till våra experter och deras spetskompetens inom miljö och hållbarhet. Tillsammans med varje kund prioriterar vi vilka områden som ska vara i fokus och vad som kan förbättras. Ett team sätts ihop med både lokala kontakter, specialister och projektledare. Ett naturligt första steg är därefter att inventera och analysera nuläge och förbättringsmöjligheter.

Bättre återvinning!

Orio Logistics egna återvinningsexperter bidrar gärna med rådgivning och analys av hur era produkter kan omhändertas effektivt när de kasseras, hur de kan omhändertas och hur mycket som kan återvinnas. Exempel på tjänster:

  • Rådgivning för ökad återvinning
  • Demonteringsanalys av dina produkter och prototyper
  • Utbildning av designteam/R&D-team
  • Produktspecifika guidelines för produktutvecklare och inköpare
  • Underlag till hållbarhetsredovisning på produktnivå