great

Flexibelt IT-system

En av Orio Logistics styrkor är våra marknadsledande IT-resurser. På vår egen IT-avdelning finns handplockad IT-expertis med erfarenhet av att skapa kraftfulla, flexibla IT-lösningar för logistik och e-handel.

Flexibelt IT-System med starka IT-resurser

En av Orio Logistics styrkor är våra marknadsledande IT-resurser och ett flexibelt IT-system. På vår egen IT-avdelning finns handplockad IT-expertis med erfarenhet av att skapa kraftfulla, flexibla IT-lösningar för logistik och e-handel. Visibilitet i försörjningsflödet och en smart systemintegration är en viktig förutsättning för ett effektivt och koordinerat arbete mellan oss, våra kunder och deras kunder och leverantörer.

Webbportal för reservdelsdistribution

Orio har även byggt upp en branschledande webbportal för reservdelsdistribution, som möjliggör en effektiv, snabb och säker e-handel för såväl företag och konsumenter. Genom portalen bedriver vi i praktiken en mycket omfattande e-handel med allt vad det innebär av styckplock, enstaka order, korta ledtider, hög leveranskvalitet och returhantering. Den erfarenheten och kompetensen erbjuder vi även brett till alla kunder med behov av professionella e-handelslösningar.