Att tänka på för en lyckad start av 3PL-samarbeten 

Här sammanfattar vi några av de viktigaste lärdomarna för ett verkligt lyckat införande/uppstart av ett 3PL-partnerskap: 

 • Gå gemensamt igenom och fastställ det fysiska flödet i lagret. 
 • Utveckla och precisera en SOP (Standard Operating Procedure) för det dagliga flödet inklusive ansvar och roller. 
 • Ta tidigt tag i behov av IT-funktionalitet och nödvändiga systemintegrationer. 
 • Precisera processer för plock & pack och administrativa logistikprocesser. 
 • Utveckla arbetsinstruktioner för personalen. 
 • Planera och genomför flytt varor från befintligt lager.
 • Identifiera och precisera förpacknings- och transportbehov.  

Så undviker vi vanliga problem vid implementering av 3PL-samarbeten 

IT integration och systemanpassningar 

 • Var ute i god tid och ta höjd för att IT-integrationer och anpassningar är helt avgörande för en lyckad implementering men ofta är tidskrävande. 
 • Involvera därför IT i ett tidigt skede och kommunicera tydligt behov och krav. 
 • Säkerställ tidigt tillgång till masterdata och att den håller rätt kvalitet.  
 • Säkra upp tillgängliga resurser och att implementering ges prioritet.  
 • Lägg in en nödvändig testperiod i projektplanen då nödvändiga justeringar kan göras.  

Flytt av gods 

 • Märk upp godset/artiklarna mycket noga innan flytt från befintligt lager. 
 • Låt Orio Logistics personal medverka på plats i det befintliga lagret och förbereda flytten. 
 •  Upprätta en plan för hur godset/artiklarna ska packas och inlagras effektivast i Orio Logistics lager.  
 • Skapa ett team som samarbetar kring lagerflytten och genomför kontinuerliga uppföljningar i samarbete med berörda funktioner.  

Utbildning av personal för att säkerställa kvalitet och effektivitet 

 • Upprätta en detaljerad utbildningsplan för alla berörda operativa funktioner. 
 • Kommunicera tydligt de övergripande affärsmålen såväl som väsentliga detaljer. 
 • Dokumentera och kommunicera alla arbetsprocesser. 
Boxes-icon
white-paper ikon

Allt du behöver veta om 3PL

Orio Logistics är en affärspartner inom tredjepartslogistik (3PL/TPL) som tar ett långtgående ansvar för våra kunders logistikkedja: från infrakt till lagerhantering, leverans och returhantering. Breda och flexibla logistiklösningar som utformas individuellt för era behov. Ladda ner vårt Whitepaper nedan för att lära dig mer om tredjepartslogistik och se hur vi kan hjälpa ditt företag att förbättra logistikkedjan.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
kontakta oss bild

Vill du bli kontaktad?

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.