Att tänka på för en lyckad start av 3PL-samarbeten 

Här sammanfattar vi några av de viktigaste lärdomarna för ett verkligt lyckat införande/uppstart av ett 3PL-partnerskap: 

 • Gå gemensamt igenom och fastställ det fysiska flödet i lagret. 
 • Utveckla och precisera en SOP (Standard Operating Procedure) för det dagliga flödet inklusive ansvar och roller. 
 • Ta tidigt tag i behov av IT-funktionalitet och nödvändiga systemintegrationer. 
 • Precisera processer för plock & pack och administrativa logistikprocesser. 
 • Utveckla arbetsinstruktioner för personalen. 
 • Planera och genomför flytt varor från befintligt lager.
 • Identifiera och precisera förpacknings- och transportbehov.  

Så undviker vi vanliga problem vid implementering av 3PL-samarbeten 

IT integration och systemanpassningar 

 • Var ute i god tid och ta höjd för att IT-integrationer och anpassningar är helt avgörande för en lyckad implementering men ofta är tidskrävande. 
 • Involvera därför IT i ett tidigt skede och kommunicera tydligt behov och krav. 
 • Säkerställ tidigt tillgång till masterdata och att den håller rätt kvalitet.  
 • Säkra upp tillgängliga resurser och att implementering ges prioritet.  
 • Lägg in en nödvändig testperiod i projektplanen då nödvändiga justeringar kan göras.  

Flytt av gods 

 • Märk upp godset/artiklarna mycket noga innan flytt från befintligt lager. 
 • Låt Orio Logistics personal medverka på plats i det befintliga lagret och förbereda flytten. 
 •  Upprätta en plan för hur godset/artiklarna ska packas och inlagras effektivast i Orio Logistics lager.  
 • Skapa ett team som samarbetar kring lagerflytten och genomför kontinuerliga uppföljningar i samarbete med berörda funktioner.  

Utbildning av personal för att säkerställa kvalitet och effektivitet 

 • Upprätta en detaljerad utbildningsplan för alla berörda operativa funktioner. 
 • Kommunicera tydligt de övergripande affärsmålen såväl som väsentliga detaljer. 
 • Dokumentera och kommunicera alla arbetsprocesser. 

Vill du bli kontaktad?

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.