Tredjepartslogistik

Orio Logistics är en logistikpartner inom tredjepartslogistik (3PL/TPL) som tar ett långtgående ansvar för våra kunders logistikkedja: från infrakt till lagerhantering, leverans och returhantering. Breda och flexibla logistiklösningar som utformas individuellt för era behov.

Vi svarar på dina frågor om Tredjepartslogistik

Heltäckande inom tredjepartslogistik

Att vara en bra logistikpartner handlar om så mycket mer än att bara lagerhålla varor. Det gäller att avlasta, ta ansvar och ge en flexibel service som stärker er konkurrenskraft och gör er mer snabbfotade. Grunden är Orios kompetenta och engagerade personal som med solid branscherfarenhet är proffs på tredjepartslogistik (3PL/TP). En annan av våra styrkor är den höga automatiseringen i vårt lager, där vi kan hantera alla typer av gods och orderstorlekar.

Brett tjänsteutbud inom tredjepartslogistik

Utöver lagerhantering erbjuder Orio Logistics ett flertal andra tjänster inom tredjepartslogistik (3PL/TPL). Vi tar ansvar för: avrop/inköp, planering och prognoser, etikettering, montering, satsbyggnation, transportadministration, emballering, spedition, exportdokument och tulldeklarationer, hantering av farligt gods, reklamation- och returhantering och mycket annat.

Bäst på 3PL/TPL

Tredjepartslogistik eller 3PL/TPL är vår specialitet och kärnkompetens sedan sjuttio år. Utmaningen är att erbjuda effektiva logistiklösningar som möter marknadens ständigt ökade krav på flexibilitet, precision och hög leveransservice. Med korta ledtider, hög flexibilitet och en snabbfotad distribution via ett starkt nätverk av transportpartners ökar vi våra kunders konkurrenskraft. När Orio Logistics tar hand om logistiken ska vår kund känna sig helt trygg med att den dagliga logistiken hanteras av erfarna, engagerade proffs.

Fokusera på er kärnkompetens – vi tar hand om logistiken

Som specialister inom 3PL/TPL är det vårt jobb att göra ditt jobb enklare. Du får helt enkelt möjlighet att fokusera tid och energi på er kärnverksamhet – så tar vi ansvar för hela eller delar av er logistikkedja. Ett samarbete med Orio Logistics ger en flexibel, innovativ tredjepartslogistik med positiva effekter på både kostnader, kapitalbindning och inte minst på er leverans- och kundservice. 

Allt du behöver veta om 3PL

Orio Logistics är en affärspartner inom tredjepartslogistik (3PL/TPL) som tar ett långtgående ansvar för våra kunders logistikkedja: från infrakt till lagerhantering, leverans och returhantering. Breda och flexibla logistiklösningar som utformas individuellt för era behov. Ladda ner vårt Whitepaper nedan för att lära dig mer om tredjepartslogistik och se hur vi kan hjälpa ditt företag att förbättra logistikkedjan.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

”E-handel driver innovation inom tredjepartslogistik”

Ökningen av e-handeln har på kort tid ställt tredjeparts– logistikbranschen inför nya utmaningar. Inspirerade av Amazon, Alibaba och Zalando ställer den snabbväxande e-handeln höga krav på exibla upplägg, korta ledtider, hög servicegrad till kunder och konsumenter samt inte minst en effektiv returlogistik.

Läs hela artikeln

Ett logistikcenter i världsklass

Tio mil sydost om Stockholm finns ett modernt logistikcenter och en logistikkompetens i världsklass. Anläggningen har en yta på ca 73 000 kvadrat, är automatiserad, har avancerade säkerhetslösningar och är anpassad för att hantera bland annat e-handel, reservdelar, livsmedel, farligt gods och effektiva returprocesser.

Kontakta oss för mer information ›

Anpassar ni era tredjepartslogistik tjänster?

Vi skräddarsyr tredjepartslogistik tjänsterna för att anpassa er verksamhet. Kontakta oss så kan vi hitta en lösning tillsammans.

 

Ingår returlogistik i tredjepartslogistik?

Hos Oriologistics får ni en enkel och effektiv returlogistik/returhantering. Returer är inte längre något ”nödvändigt ont” utan något som skapar mervärde för kunder och konsumenter.  Hanteras returerna rätt blir det en källa till fler kunder och ökade intäkter.

Läs mer om returlogistik

Vad finns det för fördelar med tredjepartslogistik?
 • Fokusera på den egna kärnverksamheten och överlåta allt mer komplexa och krävande logistikutmaningar åt en professionell tredjepartslogistiker
 • Öka egen anpassningsförmåga och flexibilitet genom att skala upp och skala ned användningen av olika resurser
 • Öka den egna kontrollen – tvärtemot vad många tror så ökar oftast kontrollen över den egna logistiken när outsourcande företag drar nytta av TPL-företagets IT-system för visibilitet, planering och optimering
 • Accelerera genomförandet av logistikaktiviteter genom att dra nytta av de resurser, erfarenheter och den kompetens som finns hos TPL-företaget.
 • Snabbare leverera till och etablera sig på nya marknader genom att dra nytta av TPL-företagets infrastruktur, nätverk och avtal
 • Reducera kostnader i den egna verksamheten
 • Göra fasta kostnader rörliga genom att utnyttja enbart de resurser som behövs – därmed blir kostnaderna relaterade till verksamhetens intäkter
 • Frigöra egna resurser
 • Få tillgång till kunskap, kompetens, best practice, relationer och väl utvecklade metoder och processer från en mängd olika företag och branscher
 • Få tillgång till eftertraktade fysiska logistikresurser utan att behöva investera i egna fysiska logistikresurser och IT-system samt uppdateringar och underhåll av detta
 • Få tillgång till TPL-företagets väl utformade processer,
 • Öka visibiliteten och koordinationsförmågan i försörjningsflödet genom att dra nytta av TPL-företagets IT-system och integrationer med egna och andra aktörers system
 • Säkra upp transportkapacitet genom att dra nytta av TPL-företagets nätverk, avtal och relationer
 • Dra nytta av en större gemensam förhandlingsstyrka gentemot transportörer
 • Dra nytta av att andra varuägares transporter kan matchas och samlastas.
 • Minska den egna risken genom att tredjepartslogistikleverantören är ansvarig för personalen och godsets hantering, skador, svinn etc.
 • Öka/överföra logistikkompetensen till den egna personalen
 • Skapa innovation och ständig förbättring i sin logistik och försörjningskedja genom TPL-företagets förmåga att löpande analyser och optimera er logistik
 • Öka sin kundservice – 83% av TPL-kunder uppger att deras kundservice ökar som en följd av sina TPL-samarbeten (källa: 2016 State of Logistics Outsourcing Report)
 • Skapa förutsättningar för ökad effektivitet och bättre marginaler
 • Skapa förutsättningar för ökad tillväxt.
Ingår hantering av farligt gods i tredjepartslogistik?

Orio Logistics lageranläggning är utformad för hantering av farligt gods och personalen har kompetens om både själva hanteringen och de lagar som gäller. Vi hanterar alla typer av farligt gods utom radioaktiva ämnen. Det farliga godset lagras i en särskild del av anläggningen och omhändertas av personal som är utbildad enligt de myndighetskrav som gäller. Vi använder även olika sorters emballage som är anpassade och godkända för lagring och transport av alla typer farligt gods.

Läs mer om farligt gods

Vad är tredjepartslogistik?

Tredjepartslogistik, ofta förkortat TPL eller 3PL, avser outsourcing av logistikaktiviteter till en tredje part i flödet mellan varuägare och mottagare. Typiska logistikaktiviteter som utförs av företag som erbjuder tredjepartslogistik är lagerhållning, distribution/transport, orderhantering, varuförädling (exempelvis montering), förpackning och returhantering. Vissa akademiker betraktar all logistik som läggs ut på en tredje part som tredjepartslogistik. Andra menar att de tjänster som produceras av logistikföretaget måste vara långsiktigt avtalade, utmärkas av en viss kundanpassning och inte enbart bestå av en eller flera standardtjänster. 

Läs mer om tredjepartslogistik

Vill du bli kontaktad?

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.