great

Livsmedelslogistik

Livsmedel behöver också kunna hanteras snabbt och flexibelt med hänsyn till säsongsvariationer, kampanjer och andra faktorer som påverkar efterfrågan. Vi har de resurser och den kompetens som krävs för en säker och effektiv livsmedelslogistik.

Höga krav på livsmedelshygien och säkerhet

Orio Logistics hanterar ett brett spektra av produkter i det välutrustade och automatiserade TPL-lager i Nyköping. Ett specialområde är logistik för torra varor/kolonialvaror på uppdrag av producenter och leverantörer till dagligvaruhandeln.

Livsmedelslogistik ställer extra höga krav på en säker och hygienisk hantering där hela försörjningskedjan är noggrant dokumenterad och produkterna spårbara. Livsmedel behöver också kunna hanteras snabbt och flexibelt med hänsyn till säsongsvariationer, kampanjer och andra faktorer som påverkar efterfrågan.

Här har vi stor erfarenhet och vår logistikanläggning är godkänd för livsmedelshantering, och möter därmed tuffa myndighetskrav. Vårt affärssystem och WMS (lagerstyrningssystem) är anpassat för den här typen av logistik och kan hantera lagerförde varor, exempelvis livsmedel, enligt FIFO –anskaffning och försäljning enligt först in-först ut-principen.

Jag har faktiskt aldrig tidigare stött på en tredjeparts- logistiker som varit så anpassningsbar till våra behov!