great

Smarta tilläggstjänster

Basen i Orio Logistics verksamhet och erbjudande är förstås en verkligt effektiv och flexibel lager- och distributionslogistik. Utöver grundläggande tredjepartslogistik utvecklar vi smarta tilläggstjänster som ger våra kunder ett extra värde och samtidigt gör oss till en lite mer unik logistikpartner.

Satsbyggnation/montering

Sker som en rationell, integrerad del av vår lagerproduktion.  Exempelvis utför vi slutmontering, kitning (dvs. sammansättning av ”kit” som ska kundanpassas), installation av mjukvara i elektronikprodukter, med mera.

Smarta förpackningslösningar

Smarta förpackningslösningar är ofta ekonomiska, kommunicerar tydligt, är lätta att hantera, hållbara och enkla att återvinna. Här finns en mycket stor samlad kompetens inom Orio.

Ompackning/sampackning

Typexempel är nedbrytning av pallar eller lådor för ompackning i mindre, mottagaranpassade lastbärare och emballage. Det kan även handla om varuflöden som sammanförs/cross-dockas och därefter ompackas för vidare distribution till slutkunden.

Etikettering

Är ofta en naturlig integrerad del av att ompacka och vidaredistribuera gods. Här använder vi marknadensledande tekniker för snabb och felfri gods- och transportetikettering. 

Export- och tullhantering

Orio Logistics lageranläggning är godkänd som ”Godkänd avsändare”. Det innebär att sändningar som skickas från Orio får en snabbare och smidigare hantering på flygplatser. Det betyder att vi har de tillstånd och system som behövs för att ta ansvar för varor som hanteras i enlighet med Transportstyrelsens regler. Vi kan även ta fram komplett leveransdokumentation för sändningar till och från Sverige, avancerad statistik samt beräkna era tullkostnader.

IT-lösningar

Effektiv logistik och varuförsörjning handlar allt mer om att skapa integrerade, snabbfotade försörjningsflöden med visibilitet och transparens för alla berörda aktörer. Orios kompetenta IT-avdelning hjälper er med smarta lösningar som lyfter logistiken.

Returlogistik

En effektiv och enkel returlogistik är ett starkt konkurrensmedel som skapar värde för kunder och konsumenter. Det gäller att erbjuda enkla och flexibla returmöjligheter och att arbeta smart och effektivt i den bakomliggande logistiken. Orio Logistics vet hur man gör.

Återvinning

I Orio arbetar erfarna återvinningsexperter som gärna bistår med rådgivning och analys av hur era produkter och emballage kan återvinnas eller återanvändas på bästa sätt.

Hantering av farligt gods

Vår moderna lageranläggning är speciellt utformad för hantering av farligt gods. Det farliga godset lagras i en särskild del av anläggningen och omhändertas av personal som är utbildad enligt de myndighetskrav som gäller. Vi använder även olika sorters emballage som är anpassade och godkända för lagring och transport av alla typer farligt gods.

Och vi kan en hel del annat också! 

Så fungerar 3PL

Fördjupad information om Orio Logistics och tredjepartslogistik direkt i din inkorg. Ange din epost nedan så skickar vi den till dig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.