healthcare-icon

Orio Logistic Health Check

Har ni råd att inte investera kommande 10 minuter i en enkel nulägesanalys av er lager- och logistikhantering? Oavsett om ni är ett större företag med egen lagerverksamhet eller om ni är en start up så är detta ett användbart verktyg för att få en indikering på om:

  • Ni ska lägga ut eller anställa mer personal.
  • Er lagerverksamhet är optimerad ur ett produktions-, effektivitets- och kostnadsperspektiv.
  • Ni har vuxit ur ert eget lager.
  • Ni har förutsättningar för att skala upp er affär.

Starta testet