Behöver du hjälp? 0155 - 24 41 21 Ställ en fråga

Vad finns det för fördelar med tredjepartslogistik?

25 juni, 2018

Fokusera på den egna kärnverksamheten och överlåta allt mer komplexa och krävande logistikutmaningar åt en professionell tredjepartslogistiker Öka egen anpassningsförmåga och flexibilitet genom att skala upp och skala ned användningen av olika resurser Öka den egna kontrollen – tvärtemot vad många tror så ökar oftast kontrollen över den egna logistiken när outsourcande företag drar nytta […]

 • Fokusera på den egna kärnverksamheten och överlåta allt mer komplexa och krävande logistikutmaningar åt en professionell tredjepartslogistiker
 • Öka egen anpassningsförmåga och flexibilitet genom att skala upp och skala ned användningen av olika resurser
 • Öka den egna kontrollen – tvärtemot vad många tror så ökar oftast kontrollen över den egna logistiken när outsourcande företag drar nytta av TPL-företagets IT-system för visibilitet, planering och optimering
 • Accelerera genomförandet av logistikaktiviteter genom att dra nytta av de resurser, erfarenheter och den kompetens som finns hos TPL-företaget.
 • Snabbare leverera till och etablera sig på nya marknader genom att dra nytta av TPL-företagets infrastruktur, nätverk och avtal
 • Reducera kostnader i den egna verksamheten
 • Göra fasta kostnader rörliga genom att utnyttja enbart de resurser som behövs – därmed blir kostnaderna relaterade till verksamhetens intäkter
 • Frigöra egna resurser
 • Få tillgång till kunskap, kompetens, best practice, relationer och väl utvecklade metoder och processer från en mängd olika företag och branscher
 • Få tillgång till eftertraktade fysiska logistikresurser utan att behöva investera i egna fysiska logistikresurser och IT-system samt uppdateringar och underhåll av detta
 • Få tillgång till TPL-företagets väl utformade processer,
 • Öka visibiliteten och koordinationsförmågan i försörjningsflödet genom att dra nytta av TPL-företagets IT-system och integrationer med egna och andra aktörers system
 • Säkra upp transportkapacitet genom att dra nytta av TPL-företagets nätverk, avtal och relationer
 • Dra nytta av en större gemensam förhandlingsstyrka gentemot transportörer
 • Dra nytta av att andra varuägares transporter kan matchas och samlastas.
 • Minska den egna risken genom att tredjepartslogistikleverantören är ansvarig för personalen och godsets hantering, skador, svinn etc.
 • Öka/överföra logistikkompetensen till den egna personalen
 • Skapa innovation och ständig förbättring i sin logistik och försörjningskedja genom TPL-företagets förmåga att löpande analyser och optimera er logistik
 • Öka sin kundservice – 83% av TPL-kunder uppger att deras kundservice ökar som en följd av sina TPL-samarbeten (källa: 2016 State of Logistics Outsourcing Report)
 • Skapa förutsättningar för ökad effektivitet och bättre marginaler
 • Skapa förutsättningar för ökad tillväxt.