Behöver du hjälp? 0155 - 24 41 21 Ställ en fråga

Finns det olika typer av TPL-aktörer?

25 juni, 2018

TPL-marknaden är fragmenterad, global och svåröverskådlig. Det finns ett fåtal mycket stora globala aktörer som...

TPL-marknaden är fragmenterad, global och svåröverskådlig. Det finns ett fåtal mycket stora globala aktörer som har verksamhet i princip överallt, och som vänder sig med erbjudanden till ett antal specifika branschsegment som man fokuserar på. Det finns även aktörer som enbart betjänar en viss bransch med mycket specifika behov, exempelvis läkemedels- eller färskvarubranschen. Därutöver finns det tredjepartslogistiker som har en god förankring i en viss geografisk region – exempelvis Norden, Nordtyskland eller Europa – och som bygger sin konkurrenskraft och positionering på en närhet till och kunskap om marknaden i kombination med andra konkurrensfördelar, exempelvis specialistkompetens, avancerade IT-stöd, hög automationsgrad med mera. Ett annat sätt att indela 3PL-marknaden på är i följande fyra typer av aktörer (baserat på Hertz och Alfredsson 2003):

Standard 3PL
Erbjuder enklare tjänster för lagerhållning, plock & pack och distribution. Enbart i Sverige finns det hundratals aktörer av detta slag och av olika storlek. Här råder prispress och svag lönsamhet.

Service developer
Här erbjuds kunderna med kvalificerade värdeadderande tjänster och lösningar, exempelvis cross-docking, IT-stöd för visibilitet och spårning, förpackningslösningar, säkerhetslösningar m.m.

Customer adapter
Dessa aktörer tar över hela eller delar av sin kunds logistikfunktion, exempelvis order-till-leveransprocessen. Syftet är att skapa påtagliga förbättringar av logistikens prestationer.

Customer developer
Här tar TPL-företaget (eller 4PL och LLP) över hela logistikfunktionen och blir en integrerad del av kundföretagets verksamhet. Hittills har kundbasen ansetts ganska liten för denna typ av aktör i Sverige och övriga Norden. Å andra sidan har oftast dessa aktörer ganska få kunder men utför omfattande arbeten för dessa.